it-swarm-vi.com

standby

Android Chế độ ngủ / chế độ chờ

Máy tính để bàn tự khởi động lại khi ngủ hoặc ngủ đông

Tại sao máy tính của tôi tự thoát khỏi chế độ chờ?

Phần mềm và phần mềm của phần mềm là gì?

Có phím tắt Windows 7 cho Đăng xuất và Chờ không?

Màn hình xanh (BSOD) khi Windows 7 ngủ đông hoặc chờ

Netbook Windows 7 đi ngủ mặc dù có cài đặt - Tại sao & Làm thế nào?

Làm thế nào để làm việc trong thời gian và thời gian

Máy tính của tôi thức dậy từ chế độ chờ vào giữa đêm và không muốn ở chế độ chờ

Làm thế nào để biết những gì đang sử dụng một luồng âm thanh?

Windows 8.1 sẽ không ngủ khi rảnh

Bộ nhớ chờ miễn phí mà không cần khởi động lại

Kết nối màn hình ngoài, đóng nắp và tránh ngủ trên MacBook

không thể ngủ đông nữa (nhưng ở chế độ chờ)