it-swarm-vi.com

Có các dịch vụ "phê duyệt" khác cho các nhà cung cấp email khác, như SendID cho Hotmail không?

Câu hỏi này xuất phát từ: Làm cách nào để tránh các từ chối Hotmail/Live cho khối lượng lớn (hợp pháp) eM gửi?

Tôi chưa bao giờ biết về điều này cho Hotmail và tôi tự hỏi liệu có các dịch vụ tương tự cho Google, Yahoo hoặc các dịch vụ khác không. Tôi làm việc trên một vài người quản lý bản tin và tôi muốn đảm bảo rằng các email sẽ được gửi đến người nhận của họ.

2
Darryl Hein

Mã hóa kinh dị đã có một cuộc thảo luận khá kỹ lưỡng về gửi e-mail thông qua mã . Nó bao gồm một tham chiếu đến trình xác minh Cổng 25 có thể hữu ích.

1
Don Kirkby