it-swarm-vi.com

Bất cứ nơi nào để có được một danh sách người gửi thư rác?

Tôi tự xử lý nhật ký bằng cách sử dụng máy phân tích tự viết của riêng mình. Điều đó có nghĩa là tôi phải đối phó với sự phiền toái liên tục của những kẻ gửi thư rác. Có nơi nào tôi có thể nhận được một danh sách cập nhật những người gửi thư rác giới thiệu không?

8
delete

Có vẻ như chủ đề này là được nêu ra trong thế giới blog khoảng 5 năm trước, nhưng dường như không có gì đến từ nó. Nó có thể đáng để khám phá ý tưởng một lần nữa, nhưng tôi không biết nếu kích thước tuyệt vời của vấn đề sẽ làm cho nó không thể quản lý được.

2
Mark Hatton