it-swarm-vi.com

Tin nhắn được mã hóa trong thư rác

Em trai tôi đã đọc một trong những email spam "Giành cái gì đó", "xổ số Anh" trên GMail và nói với tôi rằng nó thậm chí không có ý nghĩa gì khi đọc câu sao cho có thể đó là mã cho thứ khác.

Vậy có ứng dụng nào có thể dịch các tin nhắn rác này thành tin nhắn được giải mã hay ngược lại không?

Nếu vậy, tôi có nên tìm kiếm một mẫu/ngôn ngữ hoặc từ khóa đặc biệt khi giải mã không? [Chỉ dành cho mục đích giáo dục]

EDIT: Đã thực hiện một số hoạt động đào ( ho google ho ) và có một số phương thức gọi là Steganography .

1
phwd

Tôi nghĩ rằng những tin nhắn này đang sử dụng ngôn ngữ kỳ lạ để bỏ qua các bộ lọc thư rác hiện có, không phải vì có một số tin nhắn bí mật được mã hóa trong chúng.

4
Oren Hizkiya