it-swarm-vi.com

Applet âm thanh đã biến mất

Gần đây tôi đã gỡ bỏ và cài đặt lại pulseaudio và bây giờ tôi không thể lấy lại được applet âm thanh của mình trên bảng điều khiển.

Bất kỳ ý tưởng làm thế nào để lấy lại?

8
Will

Hãy thử cài đặt/cài đặt lại âm thanh chỉ báo gói:

Sudo apt-get install indicator-sound

Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng Hệ thống âm thanh PulseAudio được đánh dấu trong Hệ thống -> Tùy chọn -> Ứng dụng khởi động.

10
dv3500ea

Cái này được gói vào Applet Indicator. Khôi phục nó như sau:

  1. Nhấp chuột phải vào thanh menu.
  2. Chọn Add to Panel...
  3. Chọn Indicator Applet (hoặc Audio Mixer).
  4. Nhấp vào Add.

Các applet xuất hiện trên thanh.

3
jathanism

Bạn cũng có thể nhấn Alt+F2 và khởi chạy lệnh gnome-volume-control-applet.

1
Loksly