it-swarm-vi.com

Sắp xếp hình ảnh của một album theo ngày trên geni.com

Làm cách nào để sắp xếp các hình ảnh của một phèn trong Geni.com theo ngày?

Về cơ bản, bạn có thể sắp xếp các bức ảnh "thủ công" kéo chúng xung quanh nhưng vì tôi đã dành thời gian để đặt ngày chính xác cho mỗi bức ảnh, tôi muốn chúng sắp xếp theo những ngày đó.

3
Omar Kohl

Câu trả lời là bạn không thể. Geni vẫn đang làm việc để cải thiện các tính năng tổ chức album của họ và một số tùy chọn như tùy chọn mà tôi đã hỏi (và các tùy chọn khác như di chuyển hình ảnh từ trang này sang trang khác trong album) chưa có sẵn. Tôi hy vọng họ sẽ sớm vì tôi thấy các tính năng này thiếu một lỗ hổng nghiêm trọng.

2
Omar Kohl