it-swarm-vi.com

Phần mềm đơn giản để hiển thị và sửa đổi các bản nhạc GPS

Tôi có các bản nhạc GPS (ở định dạng gpx) mà tôi thường sử dụng để gắn thẻ địa lý. Có phần mềm đơn giản nào để xem các bản nhạc này không (ví dụ: không sử dụng Google Earth)? Một phần thưởng sẽ là sửa đổi đơn giản, như xóa các điểm mốc. TangoGPS dường như chỉ cung cấp nhập theo dõi GPS liên quan đến gắn thẻ địa lý cho hình ảnh.

6
Marcel Stimberg

Hãy thử Viking - bạn có thể tải xuống và chỉnh sửa các bản nhạc của mình, đồng thời thêm các lớp OpenStreetMaps, Terraserver hoặc DEM. Nó cũng cho phép có các lớp bản đồ tham chiếu địa lý và một số tính năng khác.

3
Xuacu

Tôi đã tìm thấy Merkaartor (trong repos ) là đơn giản nhất. Nhưng JOSM là phiên bản được sử dụng rộng rãi và phổ biến nhất, đó là Pita để tìm phiên bản phù hợp để sử dụng.

Tôi muốn nói hãy cho Merkaartor một phát :)

2
tutuca