it-swarm-vi.com

Tôi sẽ tìm PPA cho phiên bản GIMP mới nhất ở đâu?

Có ai biết về một PPA có phiên bản phát triển của GIMP không? Tôi muốn thử chế độ cửa sổ đơn mới.

12
Isaiah

Tôi đã không theo dõi quá trình phát triển GIMP rất chặt chẽ, nhưng có vẻ như trong phiên bản phát triển mới nhất, 2.7.1, "chưa thể khởi động ở chế độ một cửa sổ" ( 2.7.1 ghi chú phát hành ). Tôi đoán rằng nó có thể kích hoạt nó sau khi bắt đầu mặc dù.

Có một hướng dẫn về How-To Geek giải thích cách cài đặt 2.7.1 từ PPA và bật chế độ một cửa sổ.

Tóm tắt về cách thêm PPA và nâng cấp Gimp:

Sudo add-apt-repository ppa:matthaeus123/mrw-gimp-svn
Sudo apt-get update
Sudo apt-get install gimp
7
Michael Crenshaw