it-swarm-vi.com

Tôi có nên sử dụng Trình cài đặt nền tảng web của Microsoft hay tải trực tiếp nguồn và cài đặt

Tôi đã quen với việc tìm mã nguồn cho các trang web tôi thiết lập (như blog hoặc CMS) và tôi đã sử dụng Trình cài đặt nền tảng web để thử các gói mới và thiết lập máy phát triển của mình, nhưng tôi không bận tâm triển khai bất kỳ trang nào trong số đó .

Có bất kỳ vấn đề nào với công cụ đó không?

6
MrChrister

Tôi sẽ đề nghị sử dụng Trình cài đặt nền tảng web. Nó thực hiện tất cả công việc khó khăn cho bạn và nó theo dõi khi bạn cần cập nhật các ứng dụng mà bạn có thể không nhận ra. Nó cũng cung cấp cho bạn cách quản lý nhiều ứng dụng liên quan đến web của bạn thông qua 1 cổng thông tin thay vì thông qua nhiều ứng dụng khác.

Tôi đã sử dụng nó được hơn 6 tháng và tôi không gặp vấn đề gì với nó.

4
Ben Hoffman