it-swarm-vi.com

Tôi cần một giải pháp thay thế cho Pligg.com

Có thể trùng lặp:
[.__.] Tôi nên sử dụng Hệ thống quản lý nội dung (CMS) nào?

Tôi đã làm việc với Pligg - CMS mạng xã hội và nó có vẻ như là một phần mềm tuyệt vời. Nhưng có vài điều không tốt cho tôi. Mô-đun scrapper nội dung không hoàn hảo và có nhiều lỗi.

Nếu ai biết bất kỳ sự thay thế khác? Tất cả những gì tôi đang cố gắng làm là tạo ra trang web giống như DIGG.

Cảm ơn

4
daron

Có một phần mềm gọi là Drigg , dựa trên Drupal. Tuy nhiên, nếu bạn không biết PHP, bạn có thể thấy một trang web Drupal khó thiết lập.

3
Virtuosi Media