it-swarm-vi.com

Ubuntu SSO là gì?

Tại login.ubfox.com nó báo Ubuntu Đăng nhập một lần. Công dụng của nó là gì? Nó hữu ích như thế nào?

10
akshatj

login.ubfox.com là một dịch vụ được sử dụng bởi các trang web Ubuntu khác nhau cho phép bạn sử dụng một tài khoản để đăng nhập thay vì tạo một tài khoản riêng cho mỗi trang web.

6
Ressu