it-swarm-vi.com

Một `<script type = 'application/ld + json'> {jsonObj} </ script>` trong phần `head` làm gì?

Tôi đã nhận được liên kết nhưng không hiểu rõ. Cái cưa:

<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "WebSite",
  "url": "http://website.com",
  "name": "wbs",
  "description": "Web Studio"
}
</script>

trong một mã nguồn.

Làm thế nào một đoạn mã như trên trong tiêu đề trang web của tôi giúp tôi hoặc trang web của tôi?

38
Asim K T

Trong ví dụ của bạn, phần tử scriptđược sử dụng làm khối dữ liệu , chứa JSON-LD (type="application/ld+json").

JSON-LD là một RDF tuần tự hóa. Nó cho phép bạn xuất bản Dữ liệu được liên kết (hoặc dữ liệu có cấu trúc) bằng JSON. Trong ví dụ của bạn, từ vựng Schema.org được sử dụng ("@context": "http://schema.org").

Dữ liệu có cấu trúc này có thể được sử dụng bởi bất kỳ người tiêu dùng quan tâm. Người tiêu dùng nổi bật là các công cụ tìm kiếm Bing, Google, Yahoo và Yandex, hỗ trợ dữ liệu có cấu trúc sử dụng từ vựng Schema.org. Một trường hợp sử dụng họ có là hiển thị thêm chi tiết trong đoạn kết quả của họ.

Ví dụ của bạn có thể không dẫn đến một đoạn mã nâng cao như vậy. Bạn phải kiểm tra tài liệu của công cụ tìm kiếm nếu bạn muốn biết những tính năng nào họ cung cấp và dữ liệu có cấu trúc nào bạn phải cung cấp cho những tài liệu này. Ví dụ: Google sử dụng loại WebSite (mà sử dụng trong ví dụ của bạn) cho Hộp tìm kiếm liên kết trang web , nhưng bạn sẽ phải thêm potentialAction (cho chức năng tìm kiếm).

44
unor

Nó cung cấp cho Google và các trình thu thập dữ liệu khác có cấu trúc dữ liệu về một trang web. Điều này được sử dụng cho các đoạn nội dung phong phú và bảng biểu đồ kiến ​​thức trong số những người khác. Hãy xem trang web này để biết thêm thông tin: https://developers.google.com/search/docs/guides/intro-structured-data

14
Markus Lanthaler

Đó là một cách để đưa dữ liệu có cấu trúc vào trang web của bạn, giúp mọi loại người dùng/trình thu thập thông tin sử dụng thông tin trên trang web một cách hiệu quả. Ví dụ phổ biến nhất là thẻ tin tức của Google:

 enter image description here

Loại dữ liệu thẻ này thực sự đến từ dữ liệu có cấu trúc.

Các cách khác để bao gồm dữ liệu có cấu trúc là thông qua Microdata

Và thời điểm đặt câu hỏi này, tôi không biết gì về những điều này. Bây giờ tôi đã làm việc trên dữ liệu có cấu trúc cho một số nhà xuất bản.

8
Asim K T

Đoạn mã bạn nhận được là một tập lệnh chứa JSON-LD định dạng dữ liệu, một phương thức mã hóa Dữ liệu được liên kết sử dụng JSON. Schema.org từ vựng được sử dụng để đánh dấu nội dung web để chúng có thể được hiểu bởi các công cụ tìm kiếm chuyên ngành (Google, Microsoft, Yandex và Yahoo!). Công cụ tìm kiếm sử dụng thông tin này để hiển thị để hiển thị .contents có liên quan cho người dùng. Chẳng hạn, bạn là một trang web có thuật ngữ nổi tiếng là thương hiệu của nó, ví dụ: Mã hóa. Các công cụ tìm kiếm sẽ giải thích nó như một người viết mã cho phần mềm. Để giúp các công cụ tìm kiếm diễn giải điều này tốt hơn, bạn cần cung cấp dữ liệu bằng cách sử dụng từ vựng Schema.org . Ví dụ:.

<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "WebSite",
  "url": "https://coder.com",
  "name": “Coder”,
  "description": “Platform to learn code”
}
</script>
1
Chiamaka Ikeanyi