it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể khiến Google không lập chỉ mục các trang lưu trữ trong Blogger?

Tôi đang sử dụng Blogger với một miền tùy chỉnh. Khi tôi sử dụng tìm kiếm Google site:example.com, các kết quả hàng đầu có dạng Example: 2010-01-10. Đây là những trang lưu trữ mà Blogger tạo ra. Các trang nội dung có liên quan của tôi chỉ hiển thị sau tất cả những trang này, trên trang 2 hoặc 3. Lý tưởng nhất là tôi thậm chí không muốn các trang này xuất hiện trong kết quả của Google.

Tôi tin rằng lý do họ được lập chỉ mục là vì tôi đã bật bảng "Lưu trữ Blog". Mà tôi đã kích hoạt để có liên kết đến tất cả các trang nội dung trong trang web của tôi. Một số trang của tôi chỉ được liên kết qua bảng Lưu trữ Blog này, vì vậy chúng sẽ không được lập chỉ mục.

3
Senseful

Tôi tin rằng những gì bạn muốn là thêm thẻ này vào trong các thẻ <head> trong mẫu trang web của bạn - đây phải là một đoạn mã có điều kiện thêm thẻ meta noindex CHỈ vào các trang lưu trữ của bạn:

<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
<meta name="robots" content="noindex" />
</b:if>

Xem thêm về các biến mẫu của blogger .

4
artlung

Lý tưởng nhất là bạn muốn đặt rel=nofollow trong thẻ neo của mình. Tôi không chắc chắn nếu bạn có quyền truy cập để làm điều đó. Mặt khác, nếu bạn đang tìm kiếm một sự thay đổi thông qua Blogger thì câu hỏi này phù hợp nhất với https://webapps.stackexchange.com/questions .

1
Ben Hoffman