it-swarm-vi.com

Làm cách nào để tạo tiêu đề trang tùy chỉnh cho bài viết trên blog?

Tôi có thể chỉ định tiêu đề trang tùy chỉnh bằng cách chỉnh sửa tùy chọn menu và chỉnh sửa Hiển thị trang -> Tiêu đề trang trình duyệt nhưng làm cách nào để làm điều này cho các bài viết blog không có tùy chọn menu riêng lẻ?

5
Neil Robertson

Mất một chút để nhận ra những gì bạn đang hỏi. Chủ đề này là tôi nghĩ những gì bạn đang nói về:

http://forum.j Joomla.org/viewtopic.php?t=696287

một tùy chọn là ghi đè đầu ra của các mục danh mục, nhưng có thể dễ dàng hơn khi chỉ cho chúng tôi một plugin như thế này:

http://extensions.j Joomla.org/extensions/site-manloyment/seo-a-metadata/meta-data/17926

3
Brian Peat

Tạo một menu hệ thống liên kết đến các mục, với tiêu đề trang ưa thích.

3
Joomsavvy