it-swarm-vi.com

Làm cách nào để ngăn Google phục vụ phiên bản được lưu trong bộ nhớ cache của trang web của tôi?

Từ những gì tôi hiểu, tôi có thể yêu cầu Google xóa các trang khỏi kho lưu trữ của họ nếu tôi thêm tiêu đề:

<meta name="ROBOTS" contents="NOARCHIVE" />

Nhưng điều này cũng sẽ xóa trang khỏi kết quả tìm kiếm? Tôi chỉ muốn xóa liên kết "Đã lưu".

19
artlung

Không, nó sẽ không xóa trang web của bạn khỏi danh sách, chỉ từ kho lưu trữ. Vì vậy, ý tưởng KHÔNG TÌM KIẾM của bạn là chính xác. Bạn có thể đọc thêm về cách Google xử lý tất cả những điều này trên blog riêng của Google: http://googleblog.blogspot.com/2007/02/robots-exinating-protatio.html

16
Chris Boylan