it-swarm-vi.com

Làm cách nào để có được Hình ảnh cho trang web của tôi trở lại trong Tìm kiếm của Google

Tôi biết khi tôi tìm kiếm Google cho những thứ cụ thể tôi sẽ nhận được hình ảnh bên dưới một số trang web. Làm thế nào để tôi có được điều đó để làm việc cho trang web của tôi? Tôi thậm chí đã thấy một số trang web sẽ trả về 4 hoặc 5 hình ảnh cho trang web có liên quan đến tìm kiếm của tôi

11
Ben Hoffman

Một kỹ thuật bổ sung mà Google khuyến nghị là Sơ đồ trang web hình ảnh , trong đó bạn thêm thẻ <image> vào XML sơ đồ trang web thông thường và áp dụng siêu dữ liệu cho máy tìm kiếm:

Với tìm kiếm hình ảnh, giống như tìm kiếm trên web, mục tiêu của Google là cung cấp kết quả tìm kiếm phù hợp nhất và tốt nhất cho người dùng của chúng tôi. Theo dõi Nguyên tắc quản trị trang web của Google để xuất bản hình ảnh có thể tăng khả năng rằng hình ảnh của bạn sẽ được trả lại trong các kết quả tìm kiếm. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng tiện ích mở rộng hình ảnh của Google cho Sơ đồ trang web để cung cấp cho Google thông tin bổ sung về hình ảnh trên URL của trang web của bạn. Làm điều này có thể giúp Google khám phá những hình ảnh mà chúng tôi có thể không tìm thấy (chẳng hạn như hình ảnh được tiếp cận qua các hình thức JavaScript) và cũng cho phép bạn xác định những hình ảnh quan trọng nhất trên một trang. Ví dụ: nếu trang web của bạn sử dụng các mẫu, mỗi trang có thể có hình ảnh soạn sẵn. Bằng cách không liệt kê hình ảnh này trong Sơ đồ trang web của bạn, bạn đang nói với Google rằng nó ít quan trọng hơn những hình ảnh bạn đã đưa vào. Tuy nhiên, Google không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ lập chỉ mục tất cả hình ảnh của bạn hoặc sử dụng tất cả thông tin trong Sơ đồ trang web của bạn.

Để cung cấp cho Google thông tin về hình ảnh trên trang web của bạn, bạn sẽ cần bắt đầu bằng cách tạo Sơ đồ trang web tiêu chuẩn . (Bạn cũng có thể cập nhật Sơ đồ trang web hiện có.)

Đối với mỗi URL bạn liệt kê trong Sơ đồ trang web của mình, hãy thêm thông tin bổ sung về các hình ảnh quan trọng trên trang đó. Ví dụ sau đây cho thấy mục nhập Sơ đồ trang web cho URL http://example.com/sample.html , chứa hai hình ảnh. (Bạn có thể liệt kê tối đa 1.000 hình ảnh cho mỗi trang.)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
 xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
 <url>
  <loc>http://example.com/sample.html</loc>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/image1.jpg</image:loc>
   <image:caption>Something about image 1</image:caption>
   <image:title>The title of image 1</image:caption>
   <image:licence>[[A URL to the license of the image]]</image:licence>
   <image:geo_location>New York, New York, USA</image:geo_location>
  </image:image>
  <!-- more images as you like... -->
 </url> 
</urlset>
8
artlung

Hình ảnh được bao gồm dựa trên nhiều thứ.

 • từ khóa trên trang có chứa hình ảnh
 • thuộc tính alt của thẻ hình ảnh
 • thuộc tính title của các liên kết liên kết trực tiếp đến hình ảnh đó
 • tên tệp của hình ảnh

Trong số này, tên tệp có lẽ bị bỏ qua nhiều nhất. Theo cùng một cách mà các URL mô tả có lợi cho các trang, tên tệp mô tả có lợi cho hình ảnh.

Google cũng đề xuất rằng không chỉ trang được tối ưu hóa, mà cụ thể là văn bản xung quanh hình ảnh phải được mô tả cho hình ảnh đó. Trang hình ảnh tại Công cụ quản trị trang web cung cấp các nguyên tắc để tối ưu hóa các trang có hình ảnh, cũng như tối ưu hóa các hình ảnh đó cho Tìm kiếm hình ảnh của Google.

2
Bryson

Tôi chưa bao giờ thấy kết quả hình ảnh cụ thể trên trang web, nhưng đây là một số mẹo chung để tìm kiếm Google Image. Khi hình ảnh của bạn được đặt tốt trong SERPs của Google thì chúng cũng có thể sẽ xuất hiện trong các tìm kiếm thông thường của Google.

Đầu tiên, hãy đảm bảo hình ảnh của bạn là có thể lập chỉ mục - được chèn trực tiếp bằng thẻ <img> hoặc được liên kết trực tiếp. Hình nền từ CSS thường không được lập chỉ mục.

Đảm bảo tên tệp là hữu ích và mô tả của hình ảnh. Sử dụng chữ thường và các từ riêng biệt bằng dấu gạch nối, giống như URL SEF bình thường. Đây là một điều "tốt cho người dùng"; "/images/DSC0001.JPG" không được sử dụng cho bất kỳ ai, trong khi "/images/cats/tabby-yarn-ball.jpg" là điều dễ hiểu.

Thêm một mô tả ngắn gọn vào thẻ alt cho hình ảnh. Nó nên nói những gì trong hình ảnh, để người dùng khiếm thị có thể hiểu nó. Sử dụng ví dụ trước, "mèo Tabby chơi với quả bóng hoặc sợi" sẽ tốt.

Thêm văn bản trong trang, xung quanh hình ảnh. Điều này nên xảy ra một cách tự nhiên vì bạn thường đặt hình ảnh trong văn bản trên cùng một chủ đề. Bạn có thể có một số văn bản như "Găng thích chơi với quả bóng sợi của anh ấy, như bạn có thể thấy!" với hình ảnh gần đó.

0
DisgruntledGoat

Tôi sẽ hỗ trợ để đề cập đến các từ khóa đúng trong alt thuộc tính của thẻ img. Tôi không bao giờ thích tải lên hình ảnh tại máy chủ lưu trữ của mình vì nó ăn băng thông của tôi. họ vẫn có thể tìm kiếm bằng cách tìm kiếm hình ảnh google.

Tốt!! bạn không cần phải lo lắng về tìm kiếm hình ảnh google. Bởi vì google được sử dụng rộng rãi để chỉ tìm kiếm văn bản. Các nhà phát triển web thường sử dụng các công cụ tìm kiếm khác cho hình ảnh.

0
Amit Kumar Gupta

Có một số cách mà tôi biết rằng Google đặt hình ảnh trong kết quả tìm kiếm

Đầu tiên trong số này là Rich Snippets , nơi họ chọn đánh dấu ngữ nghĩa do quản trị viên web tạo cho một số loại trang web cụ thể. Theo liên kết để có một mô tả đầy đủ về điều này.

Thứ hai là Tìm kiếm chung , trong đó Google kết hợp các kết quả từ các tìm kiếm dọc (hình ảnh, video, bản đồ, v.v.) với SERPs văn bản thông thường. Chúng được tạo theo thuật toán và nếu bạn có thể tìm ra loại nước sốt bí mật, bạn có thể nghỉ hưu :) Điều quan trọng là bạn phải đảm bảo rằng thuộc tính alt và văn bản hoặc chú thích xung quanh có liên quan đến hình ảnh. Google không thể rút ra ý nghĩa từ chính hình ảnh (trừ OCR), vì vậy hãy chọn mức độ phù hợp từ ngữ cảnh.

Nếu bạn đang thấy một cái gì đó khác nhau được hiển thị, xin vui lòng cung cấp một ví dụ!

0
JasonBirch

Bạn sẽ cần phải bao gồm văn bản thay thế trong hình ảnh của bạn để đạt được điều này. Google nên lập chỉ mục cho bạn như bình thường.

Xin vui lòng cho tôi biết nếu tôi sai ở đây.

0
Kevin

Bạn chắc chắn không phải chọn tham gia tìm kiếm hình ảnh google nữa, chỉ cần cung cấp các thẻ hình ảnh được định dạng tốt (chiều rộng, chiều cao, thẻ alt) và google sẽ làm việc đó.

0
Ruxton