it-swarm-vi.com

Có phải tất cả các công cụ tìm kiếm xếp hạng theo cùng một cách?

Tôi biết các thuật toán được sử dụng bởi các công cụ tìm kiếm không thể giống hệt nhau. Nhưng tôi có cần cân nhắc bing và các công cụ tìm kiếm khác khi xây dựng trang web không, hoặc trang web của tôi sẽ được tối ưu hóa cho chúng nếu tôi chỉ tập trung vào tối ưu hóa trang web của mình cho Google?

1
googletorp

Tối ưu hóa thường xuyên nhất cho Google có nghĩa là cấu trúc trang rõ ràng, sơ đồ trang web, tốc độ trang nhanh, liên kết đến tốt, v.v ... Điều này tất nhiên tối ưu hóa cho các công cụ tìm kiếm khác. Tuy nhiên, ít nhất bạn nên nhìn vào các công cụ tìm kiếm lớn khác, quan trọng nhất là Bing. Một vị trí tốt tại Google thường cũng là một vị trí tốt trong tất cả các công cụ tìm kiếm khác.

2
neo