it-swarm-vi.com

Các MicroSites thực sự có xứng đáng với nỗ lực gia tăng trên các trang đích thuần túy không?

Tôi đang xây dựng một trang web mua sắm và muốn biết liệu việc xây dựng MicroSites thực sự, với nhiều trang mục tiêu có bất kỳ lợi thế nào so với một loạt các trang đích hay không. Tôi sẽ chịu bất kỳ loại pha loãng liên kết nào nếu tôi đẩy ra một loạt các trang web mục tiêu thay vì một trang bao trùm, hoặc tôi sẽ có được thứ hạng tốt hơn bằng cách tập trung?

5
Larry Smithmier

Tôi nghĩ rằng có những lợi thế cho cả hai. Công ty tôi làm việc để tạo ra cái mà họ gọi là MiniSites. Họ chỉ đơn giản là các Tên miền và SubDomain có thương hiệu. Vì vậy, trang web chính của chúng tôi có thể là widget.com và chúng tôi có MiniSites như foo.widgets.com, bar.widgets.com và foobarwidgets.com.

Lợi ích của MicroSites là bạn có thể sở hữu và kiểm soát nhiều tên miền liên kết đến tên miền của mình, bạn có thể tạo thương hiệu cho MicroSites để phù hợp cụ thể hơn với những gì bạn đang cố gắng quảng bá mà không cần sử dụng thiết kế trang web chính của bạn và bạn đang sử dụng những tên miền bổ sung mà bạn có thể đã sở hữu hoặc nên sở hữu có liên quan đến công ty của bạn. Ngoài ra, bạn có thể liên kết MicroSites với trang đích trong trang web chính của mình và không thực hiện bất kỳ quảng cáo nào cho các trang đích.

Nhược điểm lớn nhất của MicroSites là hiện có sự cạnh tranh ngoài kia cho Trang đích chính của bạn. Ý tôi là MicroSite của bạn có thể không có cùng cấp xếp hạng trang như trang chính của bạn vì nó không có nội dung bổ sung và nó có thể giảm thứ hạng trang của trang đích chính của bạn bằng cách tăng sự cạnh tranh. Điều này sẽ được bù đắp phần nào bởi liên kết nhưng ai biết được bao nhiêu. Tất cả điều đó có nghĩa là nếu bạn chỉ sử dụng trang đích của mình trong trang web của mình thì nó có thể được xếp hạng 4 trong một tìm kiếm cụ thể nhưng với MicroSite có thể Trang đích đó trở thành thứ 6 và microsite của bạn là thứ 9. Vì vậy, bạn mất một số nhưng đạt được một số.

3
Ben Hoffman