it-swarm-vi.com

Bạn dành bao nhiêu thời gian cho SEO?

Có các quy tắc cơ bản để tuân theo SEO, và sau đó có các hoạt động xúc tiến trang web thâm dụng lao động mà bạn có thể thực hiện hàng ngày, thêm các mức tăng nhỏ mà theo thời gian cuối cùng sẽ tăng lên.

Theo tôi, đường cong ROI cho các hoạt động đòi hỏi nhiều thời gian này không phải là tuyến tính. Có một điểm mà bạn có thể dễ dàng dành 8 giờ mỗi ngày để bơm các trang web của mình và vẫn thấy rất ít lợi nhuận cho nó.

Bạn dành bao nhiêu thời gian và bạn thường làm theo thói quen nào cho SEO?

3
womp

Tôi nghĩ có 2 khía cạnh để SEO

  1. Nhiệm vụ SEO bên ngoài trang web của bạn. Xây dựng liên kết, chương trình khuyến mãi, vv
  2. SEO trong trang web của bạn. Điều hướng tốt hơn, ít lỗi HTML hơn, sửa lỗi cho chúng tôi về thẻ, v.v.

Đối với SEO bên ngoài trang web của chúng tôi, chúng tôi có 1 nhân viên dành khoảng 10-15 giờ một tuần cho một nhóm các trang web nhận được khoảng 1.000 lượt truy cập mỗi ngày.

SEO trong trang web của chúng tôi ít nhiều là công việc toàn thời gian của tôi. Điều đó không có nghĩa là tôi chỉ chú ý đến SEO nhưng khi xây dựng các chức năng, tính năng và cập nhật trang web, tôi sẽ cân nhắc SEO trên hầu hết mọi giai đoạn và từng bước. Chúng tôi đã cập nhật trang web của chúng tôi gần đây và chỉ cần dọn dẹp HTML của chúng tôi và tổ chức dữ liệu của chúng tôi tốt hơn đã tăng hơn 10% lượt truy cập trang web của chúng tôi.

3
Ben Hoffman