it-swarm-vi.com

OpenID là gì và bạn cần làm gì để có được một cái?

Tôi không chắc tôi hiểu OpenID là gì ... nhưng tôi thấy rất nhiều trang web yêu cầu bạn cho nó. Nó là gì? và làm thế nào để tôi tạo ra một?

7
LBushkin

OpenID là dịch vụ Đăng nhập một lần cho web

Bạn có một tên đăng nhập/mật khẩu có thể được sử dụng trên tất cả các trang web hỗ trợ nó.

Điều này bao gồm tất cả các trang web StackExchange.

Từ Giải thích về OpenID :

OpenID là một cách để xác định chính bạn cho dù bạn truy cập trang web nào. Nó giống như giấy phép lái xe cho toàn bộ Internet. Nhưng, nó thậm chí còn nhiều hơn thế bởi vì bạn có thể (nếu bạn muốn) liên kết thông tin với OpenID như tên và địa chỉ email của bạn, sau đó bạn chọn số lượng trang web nhận được về bạn. Điều này có nghĩa là các trang web tận dụng OpenID sẽ không làm phiền bạn vì cùng một thông tin lặp đi lặp lại.

Làm cách nào để tôi có được OpenID?

6
Shevek

Với OpenID, bạn không cần tạo tên người dùng và mật khẩu mới.

Bạn chỉ cần đăng nhập vào các trang web bằng tài khoản Google hoặc Twitter hoặc Facebook (hoặc các nhà cung cấp OpenID khác). Bạn có thể nhận được OpenID tại đây

2
Hameds

Ý tưởng đằng sau OpenID là bạn chỉ có một nơi bạn cần đăng nhập. Các trang web khác có thể chuyển hướng bạn, đến trang OpenID của bạn và cho phép bạn đăng nhập vào đó, trang OpenID sau đó sẽ tạo một mã thông báo duy nhất, cho phép trang web biết rằng bạn đã thông qua xác nhận và tùy chọn bạn có thể gửi một số thông tin cùng, như tên người dùng, email, v.v.

Có một số dịch vụ nơi bạn có thể tạo OpenID khi đăng nhập vào trang web này, phổ biến nhất được liệt kê.

Bạn thậm chí có thể tạo máy chủ OpenID của riêng bạn nếu bạn muốn. Nó dựa trên tiêu chuẩn mở và có sẵn cho tất cả mọi người sử dụng.

1
googletorp

Đây là định nghĩa Wikipedia . Có một số nhà cung cấp OpenID được liệt kê ở đó là tốt. Nếu bạn có bất kỳ tài khoản webmail phổ biến nhất nào có sẵn (Google, Yahoo, Hotmail), bạn đã có OpenID.

1
Scott Lawrence