it-swarm-vi.com

Không thể đăng mã SQL như một phần của văn bản bài viết

Tôi đã tạo một trang web Joomla mới và cố gắng đăng một bài viết mới có chứa mã SQL. Khi tôi nhập văn bản Declare @allowance decimal(18,2) và lưu bài viết tôi gặp lỗi sau.

Forbidden
You do not have permission to access this document.

Tuy nhiên, tôi có thể đăng văn bản Declar @allowance decimal(18,2) hoặc chỉ Declare hoặc các biến thể của nó. nó chỉ ném lỗi này trên các kết hợp từ khóa nhất định.

Tôi đã tắt tính năng lọc văn bản của Joomla và cũng vô hiệu hóa các trình soạn thảo WYSIWYG. Và tôi đang đăng bài viết với tư cách là Siêu người dùng. Tôi không thể thấy mod_security trong danh sách các mô-đun được tải trên Máy chủ của mình. Vì vậy, tôi cho rằng đây không phải là nguyên nhân của nó.

Bạn đã gặp lỗi này trước đây? Bất kỳ con trỏ xin vui lòng?

Cảm ơn

6
Sivakanesh

Đây có phải là lỗi được hiển thị bởi máy chủ hoặc bởi Joomla? Bởi vì tôi thực sự sẽ nghi ngờ một số bộ lọc bảo mật máy chủ ở đây. Có thể là mod_securance hoặc bất cứ điều gì hoster của bạn đưa ra.

4
Bakual

Bạn có thể nhấn các bộ lọc nội dung Joomla trong cấu hình. Hãy thử tắt các bộ lọc văn bản.

http://docs.j Joomla.org/ Entrying_rawTube_in_editors

0
Web-JIVE