it-swarm-vi.com

Cách chia sẻ an toàn danh sách mong muốn trên Amazon của bạn với chỉ một số người nhất định

Trên Amazon có cách nào để chia sẻ danh sách mong muốn với chỉ một số người nhất định không? Tôi có thể tạo một danh sách công khai hoặc riêng tư và tôi có thể chia sẻ nó, nhưng tôi có thể công khai nó cho chỉ một số người nhất định có thể xem nó không?

8
Josh Curren

Đến bây giờ, không. Tuy nhiên, cách duy nhất người khác sẽ nhìn thấy là nếu họ đặc biệt tìm kiếm bạn bằng tên hoặc địa chỉ email của bạn - Nếu bạn muốn nó ở chế độ riêng tư, chỉ cần thay đổi tên của bạn thành tên khác và chỉ liên kết những người bạn bạn muốn xem sử dụng chia sẻ và cho họ biết lý do đằng sau việc thay đổi tên của bạn để họ không nghĩ bạn mất trí. Nếu bạn muốn nó thực sự, thực sự riêng tư, hãy thay đổi địa chỉ email của bạn được liên kết với tài khoản.

Hy vọng rằng Amazon sẽ thêm một tính năng như bạn mô tả trong tương lai.

5
Jessie

https: // www <azon.com/gp/help/custom/display.html? nodeId = 501094
[.__.] Công khai: Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy nó.
[.__.] Được chia sẻ: Chỉ những người có url/liên kết đến danh sách của bạn mới có thể thấy nó
[.__.] Riêng tư: Chỉ bạn mới có thể thấy nó

2
user137713