it-swarm-vi.com

Thủ thuật tìm kiếm Twitter nâng cao?

Tìm kiếm Twitter có thể khó khăn. Một số thủ thuật để tìm kiếm Twitter là gì? Có các tùy chọn bổ sung bên ngoài các tùy chọn được liệt kê trên tìm kiếm nâng cao của Twitter trang không?

7
ahsteele

Có một số bài viết thú vị xung quanh về việc sử dụng các kỹ thuật tìm kiếm nâng cao của Twitter để thu hẹp kết quả. Hầu hết chỉ đơn giản là sử dụng các chức năng trên một trang tìm kiếm được tăng cường hoặc toán tử tìm kiếm để tạo các tìm kiếm thú vị:

7 cách "bí mật" để sử dụng Twitter

Tận dụng lợi thế của các nhà khai thác tìm kiếm Twitter

5
bjtitus

Tôi đã thấy rằng Searchtastic mang lại kết quả tìm kiếm lịch sử sâu sắc hơn Tìm kiếm của Twitter

EDIT: Đáng buồn là Searchtastic đã ngừng hoạt động.

1
Josh Newman