it-swarm-vi.com

Làm thế nào để bạn tìm ra sự phổ biến của các cụm từ tìm kiếm khác nhau trong Bing?

Google Xu hướng cho phép bạn xem mức độ phổ biến tương đối của cụm từ tìm kiếm, có dịch vụ tương tự cho Bing không?

3
LBushkin

Bing  đã từng có một dịch vụ tương tự: Bing XRank

Thật không may, kể từ tháng 10 năm 2010, Bing XRank đã ngừng hoạt động.

3