it-swarm-vi.com

Tốc độ trang ảnh hưởng đến thứ hạng trong thực tế

Các bài viết như thế này thảo luận về Google có thể tính đến tốc độ cho các yếu tố xếp hạng.

Có công cụ tìm kiếm nào khác đã tính đến tốc độ cho kết quả tìm kiếm không? hoặc có lẽ là một phiên bản phòng thí nghiệm của Google có tính đến nó?

4
Brian R. Bondy

Tôi đã xem xét rất nhiều bản thân mình cho câu trả lời này và nếu Bing hoặc Yahoo có tính đến nó thì họ sẽ không tiết lộ cho công chúng biết.

Ngoài ra, hãy xem http://www.free-seo-news.com/newsletter416.htm . Google đã tuyên bố rằng việc thêm tốc độ trang sẽ thay đổi ít hơn 1% kết quả tìm kiếm.

Google sử dụng hơn 200 tiêu chí để trả về kết quả cho các trang. Tốc độ trang có lẽ là một trong những thứ nhỏ nhất.

Nói chung, bạn sẽ mất nhiều khách truy cập hơn vì trang của bạn chậm và mọi người sẽ rời đi, thay vì Google giảm thứ hạng của bạn vì trang web của bạn chậm như thế nào.

4
Ben Hoffman

Google hiện lấy tốc độ trang làm yếu tố xếp hạng. Nhưng như Matt Cutts đã nói, đó chỉ là 1 trong 200 yếu tố , vì vậy họ không khuyên bạn nên dành nhiều thời gian cho việc này chỉ cho các công cụ tìm kiếm, nhưng thay vào đó bạn nên tập trung vào việc làm cho trang web nhanh chóng người dùng bởi vì bạn sẽ giữ được nhiều khách truy cập theo cách này.

Tôi không biết liệu các công cụ tìm kiếm khác có đưa thứ này vào thứ hạng của họ hay không, mặc dù Yahoo có YSlow vì vậy sẽ không làm tôi ngạc nhiên nếu họ cũng đưa nó vào như một yếu tố.

Ngoài ra, hãy xem các công cụ tổng thể web của Google có biểu đồ và thông tin khác về tốc độ trang web.

2
Darryl Hein