it-swarm-vi.com

Zune + Ubuntu, lựa chọn của tôi là gì?

Tôi có Zune HD (đừng hỏi).

Có cách nào khác để sử dụng cái này trong Ubuntu ngoài việc tạo môi trường Windows ảo (nói là Virtual Box hay VMWare) và chạy phần mềm Zune ở đó không?

8
rifferte

Theo những gì tôi hiểu, không ai có thể bẻ khóa giao thức ZMTP. Thật không may, bạn không có lựa chọn nào khác.

Người bạn tội nghiệp của tôi đang đối mặt với cùng một vấn đề. :

7
RPG Master

Zune không hoạt động với Wine (lớp tương thích Windows-Linux) và các thiết bị Windows Phone không có chế độ lưu trữ USB, vì vậy tùy chọn duy nhất của bạn về Zune thực sự đang chạy nó trong Virtual Box + Windows. https://duckduckgo.com/?q=linux+zune+virtualbox

Thông tin chi tiết:

Cách đồng bộ hóa nhạc và ảnh của tôi với thiết bị Windows Phone 7?

0
Bucic