it-swarm-vi.com

Tìm hiểu về khả năng sử dụng

Tôi rất quan tâm đến thiết kế giao diện người dùng và cải thiện trải nghiệm của người dùng. Do đó, tôi đang nghĩ đến việc chuyển sự nghiệp của mình theo hướng khả dụng. Tôi muốn cố gắng dạy bản thân nhiều nhất có thể về khả năng sử dụng. Tôi đã đọc cuốn "Đừng làm tôi suy nghĩ" kinh điển của Steve Krug, và tôi tự hỏi những tài nguyên khác ở ngoài kia.

Những cuốn sách/trang web/blog/vv bạn muốn giới thiệu?

1
dmr

"Đừng làm tôi suy nghĩ" là một nơi tuyệt vời để bắt đầu. Để đọc thêm, tôi khuyên bạn nên xem Sách giao diện người dùng phải đọc?

Tôi cũng khuyên bạn nên nghĩ xa hơn sách và blog, và tìm cảm hứng trong thiết kế hàng ngày để thúc đẩy động lực của bạn: Nguồn cảm hứng UX

3
Antony Quinn

Những cuốn sách đã thay đổi thế giới của tôi:

Đối với các bài viết quan trọng về thiết kế trang web, bạn phải chạy, không đi bộ, đến cột Hộp thông báo của Jakob Nielsen

2
Julian H
1
Kostya