it-swarm-vi.com

Blog nào báo cáo về UI / UX thương mại điện tử?

Thương mại điện tử là một lĩnh vực sáng tạo trong các lĩnh vực dịch vụ, phương tiện truyền thông xã hội và thiết kế biểu mẫu. Tôi tự hỏi cụ thể: blog nào đang theo dõi & xu hướng báo cáo trong thương mại & thương mại trực tuyến?

5
jHung

blog của nhà tiếp thị điện tử tốt - http://www.emarketer.com/blog/

1
abrudtkuhl

Get Elastic có một số nội dung tuyệt vời và tập trung mạnh vào UX thương mại điện tử. www.getelastic.com

0
thechinnster