it-swarm-vi.com

Bất kỳ Joomla & PHP podcast mà tôi có thể học?

Có bất kỳ podcast chất lượng nào liên quan đến Joomla hoặc PHP và phát triển web mà bạn nghe và muốn giới thiệu không?

6
Valentin Despa

Đây là một wiki cộng đồng . Hãy đóng góp một cách xây dựng.

Podcast Joomla

Joomla Beat Podcast của Peter Bùi

Đây là một podcast chung về Joomla. Rất nhiều cuộc phỏng vấn thú vị, rất nhiều thông tin, chất lượng âm thanh tốt và nói chung rất năng động và tích cực.


Podcast PHP

Tòa thị chính PHP của Ben Edmunds, Phil Sturgeon

Tòa thị chính PHP là một podcast/vlog liên quan đến phát triển php và thường xuyên có khách với các nhà phát triển php có kinh nghiệm đang triển khai các giải pháp php mỗi ngày.

Tiếng nói của ElePHPant của Cal Evans và E.I.C.C., Inc.

Các cuộc phỏng vấn với các thành viên cộng đồng khác nhau từ các dự án khác nhau.


Hội nghị Joomla

J và Beyond bởi J và Beyond e.V.

Bản ghi âm từ J và Beyond e.V. (Nước Đức)


Phát triển web

- ĐỂ ĐƯỢC THÊM -

6
Valentin Despa