it-swarm-vi.com

Làm cách nào để tạo thông báo có thể nhấp bằng pynotify?

Có thể hiển thị thông báo hiển thị ở trên cùng bên phải (như những thông báo về việc được kết nối với wifi), có thể nhấp được không? Ngay bây giờ tôi có thể tạo thông báo, không thể nhấp hoặc tạo thông báo xấu (hộp thoại), có thể. Tôi muốn có một cái gì đó không gây khó chịu, có thể được nhấp và thực hiện một số hành động sau đó.

3
gruszczy

Dưới đây là một số Nguyên tắc để phát triển Thông báo

buntu Wiki

5
akshatj

Tôi không nghĩ điều đó là có thể, vì Notify-OSD không hỗ trợ các hành động.

2
Tommy Brunn

Đây sẽ là một ứng cử viên lý tưởng cho cửa sổ biến hình . Thật không may, họ chưa được thực hiện.

2
Jorge Castro