it-swarm-vi.com

Thẻ SIM có thể được theo dõi mà không cần điện thoại di động và pin không?

Tôi có một thẻ SIM một mình mà không có điện thoại di động và pin. Nó có thể được theo dõi?

5
priv8 s0cket

Thẻ SIM phải được cắm vào thiết bị để thiết bị hoạt động theo mọi cách. Nó không chứa nguồn điện hoặc ăng ten. Do đó, không thể tự mình theo dõi thẻ SIM.

Tuy nhiên, khi bạn cắm điện thoại vào điện thoại và bật nguồn, số IMEI của điện thoại và số sê-ri của SIM sẽ được truyền đến (các) tháp di động gần nhất.

18
Polynomial

Bất kỳ SIM/Máy tính không có trong bất kỳ mạng nào đều không thể được theo dõi. Thẻ SIM là thiết bị điện toán nô lệ yêu cầu một thực thể gửi lệnh mà nó sẽ phản hồi. Để nói chuyện với SIM, SIM cần được cấp nguồn. Một SIM di động GSM thông thường không hỗ trợ được cung cấp năng lượng thông qua cảm ứng từ, do đó, nó đòi hỏi phải truyền năng lượng qua các tiếp điểm vật lý thường được cung cấp bởi đơn vị thiết bị di động.

Một khía cạnh quan trọng khác là SIM không bao giờ nói chuyện với Mạng GSM, SIM lần đầu tiên được theo dõi bởi Thiết bị di động yêu cầu SIM cung cấp số IMSI của nó. Thiết bị di động gửi số IMSI đến mạng mà nó đang cố nối vào. Nếu SIM bị chặn như nhiều chân sai, thì SIM cũng có thể không cho phép thiết bị đọc IMSI. Nó phụ thuộc vào cách hệ điều hành trong SIM được lập trình.

Do đó, thẻ SIM không thể được theo dõi trừ khi được lắp vào điện thoại di động và điện thoại nằm trong vùng phủ sóng của nhà cung cấp di động. Và có pin điện thoại nên có đủ sạc.

3
Mohit Sethi