it-swarm-vi.com

Tôi có thể lấy chủ đề cho Blog Posterous của mình ở đâu

Họ chỉ có một vài lựa chọn và khi bạn so sánh với các dịch vụ blog khác thì có vẻ như rất thiếu. Tôi hy vọng có một số loại kho lưu trữ ngoài đó tôi chưa gặp phải.

2
Humpton

Posterous viết blog về điều này ở đây: http://blog.posterous.com/posterous-theming-its-here-its-live-and-its-t

Trong ví dụ này, họ chỉ ra cách chuyển chủ đề từ các blog khác http://posterous.com/theming/porting

2
chollida

Ngoài http://theme.posterous.com/ không có kho lưu trữ chủ đề nào (vì) chỉ có Posterous mới có tính năng này. Bạn có thể thử sử dụng các chủ đề tumblr hiện có, hầu hết chúng đều hoạt động, nếu không bạn sẽ phải thực hiện các sửa đổi nhỏ .

1
Sathyajith Bhat

Bạn có thể xem bài đăng này được thực hiện bởi Speckyboy, Miễn phí tốt nhất để sử dụng Chủ đề Posterous .

0
Kenna