it-swarm-vi.com

Xung đột trình cắm: Hướng nghệ thuật và Siêu bộ đệm

Tôi sử dụng plugin Art Direction để tạo các bài đăng tùy chỉnh đôi khi. Tôi cũng muốn sử dụng plugin Super Cache cho lưu lượng truy cập tăng đột biến. Tuy nhiên, tôi thấy rằng một khi bạn có plugin Art Direction kích hoạt Supercache không còn hoạt động nữa, do cách Supercache kết xuất html của bạn.

Có cách nào để làm được việc này? Hoặc có một plugin lưu trữ khác hoạt động với Art Direction không?

1
Jin

Tôi tin rằng cách duy nhất hiện tại để giải quyết vấn đề này là không trực tiếp sử dụng Art Direction mà tự sao chép chức năng đó.

Có một vài trang nói về bạn thông qua đó:

Mong rằng sẽ giúp!

1
Adhip Gupta