it-swarm-vi.com

Vô hiệu hóa các Widget cụ thể trên các trang được chọn của một trang web WordPress?

Tôi muốn cung cấp một cái nhìn CMS cho một số trang của tôi. Tôi muốn tùy chỉnh chúng bằng cách xóa các widget mặc định và thêm các widget khác theo ý muốn của tôi (tôi sẽ sử dụng các plugin như Widget tùy chỉnh của tôi để thêm mã tùy chỉnh nếu tôi cần).

Có khả năng tùy chỉnh các trang cụ thể như thế này không?

4
user391

Hãy xem plugin này, WidgetLogic .

Từ mô tả:

Plugin này cung cấp cho mọi tiện ích một trường điều khiển bổ sung có tên "Logic logic" cho phép bạn kiểm soát các trang mà tiện ích sẽ xuất hiện.

Tôi đã sử dụng nó thành công.

3
MikeK

Tùy chọn khác mà tôi biết được gọi là Bối cảnh widget .

Nó phức tạp hơn một chút so với Logic Logic, nhưng nó không yêu cầu sử dụng bất kỳ thẻ có điều kiện nào, có thể đáng sợ đối với những người không phải là lập trình viên.

Bạn có thể hiển thị/ẩn các widget trên các trang, bài đăng, tài liệu lưu trữ và nhiều hơn nữa.

1
kdev