it-swarm-vi.com

Vấn đề nâng cấp plugin

Tôi đang cập nhật các plugin được cài đặt trên trang web wordpress của tôi. Tuy nhiên, trong gần một giờ, nó vẫn đang ở chế độ bảo trì. Khi tôi vô tình nhấn tải lại, tôi nhận được màn hình trắng chết chóc LỚN: "Không có sẵn để bảo trì theo lịch trình. Kiểm tra lại sau một phút."

Có bất cứ điều gì tôi có thể làm để sửa chữa mớ hỗn độn này?

1
ariefbayu

Cách xóa thông báo "Không có sẵn để bảo trì theo lịch trình" sau khi thực hiện nâng cấp tự động?

Là một phần của bản nâng cấp tự động, WordPress đặt một tệp có tên .maintenance trong thư mục blog cơ sở (thư mục chứa thư mục wp-admin). Nếu tệp đó tồn tại, thì các vistors sẽ thấy thông báo Không có sẵn để bảo trì theo lịch trình. Kiểm tra lại sau một phút.

Để ngăn không cho tin nhắn đó được hiển thị cho các vistors, chỉ cần xóa tệp .maintenance. Việc nâng cấp tự động nên được thực hiện lại, chỉ trong trường hợp thất bại.

2
artlung