it-swarm-vi.com

Tự động nhập hình ảnh vào bài viết từ URL trên web?

Có cách nào để tôi thêm thẻ <img> trong Bài đăng không, nhưng sau đó có plugin tải xuống hình ảnh đó và đưa nó lên máy chủ cho tôi thay vì tôi cần tải tệp thủ công từ trực tuyến về máy tính của mình rồi tải lên đến máy chủ?

Cảm ơn

3
Tal Galili

Chắc chắn rồi. Bạn có thể móc lớp save_post action, sử dụng lớp WP_Http để tải xuống và sau đó chèn nó dưới dạng tệp đính kèm bằng cách sử dụng wp_insert_attachmentwp_update_attachment_metadata() .

Nó không tầm thường nhưng không nên khó như vậy.

7
MikeSchinkel

Có một plugin mới hơn trong kho Wordpress hoạt động. Thêm hình ảnh được liên kết vào Thư viện không hoạt động nữa. Nhập hình ảnh bên ngoài

0
Hugh

Có một plugin có tên " Thêm hình ảnh được liên kết vào thư viện " - khi bạn chèn hình ảnh vào bài đăng của mình từ một trang web bên ngoài, plugin này sẽ tự động lưu một bản sao cục bộ và thay thế liên kết đến trang web bên ngoài bằng địa chỉ cục bộ. hy vọng nó giúp.

0
Dave