it-swarm-vi.com

Tôi nên sử dụng plugin nào để đặt sự kiện và nhận thanh toán?

Plugin nào bạn muốn giới thiệu để đặt sự kiện và nhận thanh toán. Tôi có khoảng 70 lớp mỗi năm trong một câu lạc bộ bơi mà mọi người có thể đăng ký.

1
Morten

Tôi đã sử dụng EventBrite làm dịch vụ lên lịch và bán vé các sự kiện trong quá khứ. Đó là chi phí thấp và tích hợp với cả Paypal và Google Checkout để nhận thanh toán. Sử dụng một nhà cung cấp bên ngoài cũng làm giảm căng thẳng và trách nhiệm của tôi khi nói đến việc xác nhận đăng ký và theo dõi danh sách người tham dự.

Ngoài ra còn có một plugin WordPress để tích hợp với EventBrite . Nó yêu cầu một lịch sự kiện cụ thể (mà hiện tại tôi không thể tìm thấy) nhưng nó sẽ cho bạn một khởi đầu tốt để xây dựng sự tích hợp giữa trang web của bạn và EventBrite.

1
EAMann

Tôi đề nghị xem xét cái này:

http://wpdevelop.com/wp-plugins/booking-calWiki/

0
pereyra