it-swarm-vi.com

Plugin rong biển không hoạt động

Tôi đã cài đặt Rong biển (Plugin Wordpress) .

Tôi đã cài đặt thành công và tôi có thể chỉnh sửa nội dung. Nhưng chức năng lưu không hoạt động phổ biến. Khi tôi nhấp vào "nút lưu", thanh xử lý sẽ hiển thị và không có gì xảy ra ngoài điều đó.

Có ai đã thử chưa? Bất cứ ai có thể giúp tôi sử dụng nó.

2
user391

Từ những gì tôi đọc được trên phần mô tả bổ trợ, nó tương thích với WP 2.9.2. Bên cạnh đó tôi giả sử từ mô tả rằng nó tương tác với chủ đề rất nhiều. Do đó, tôi sẽ cài đặt Mặc định (Wordpress Theme) và thử nếu nó hoạt động với chủ đề đó. Có lẽ nó hoạt động với chủ đề này?

Có lẽ bạn vừa gặp phải một lỗi Javascript hoặc bạn đã tắt Javascript? Vui lòng kiểm tra cả các nguồn lỗi này, bởi vì nó viết rằng plugin sử dụng AJAX có nghĩa là Javascript.

1
hakre