it-swarm-vi.com

OpenID cho WordPress 3.x?

Có thể trùng lặp:
[.__.] Làm cách nào để triển khai xác thực OpenID miễn phí có thể tùy chỉnh?

Có plugin WordPress nào cung cấp xác thực OpenID cho các bình luận hoạt động trong WordPress 3.0 không?

Plugin OpenID dường như bị hỏng trong WP 3.0 và không còn trong quá trình phát triển hoạt động (10 tháng kể từ lần cập nhật trước).

5
dthorpe
3
James

Một số plugin OpenID đã xuất hiện kể từ khi tôi đăng câu hỏi này vào tháng 8 năm ngoái. Cần có một bộ sưu tập các plugin để có được trải nghiệm OpenID hoàn chỉnh:

  1. Plugin OpenID phiên bản 3.3.3 hoạt động với WP 3.0.4
  2. Nó yêu cầu plugin XRDS Simple
  3. Tôi sử dụng Plugin OpenID Selector để đơn giản hóa bằng cách sử dụng các nhà cung cấp OpenID phổ biến
1
dthorpe