it-swarm-vi.com

Một vấn đề với SEO Ultimate

Tôi đang sử dụng SEO Ultimate.

Mô-đun màn hình 404 đang báo cáo một số lỗi 404. Các lỗi được báo cáo cho các url không tồn tại; 3 trong số chúng đã tồn tại dưới dạng bản nháp nhưng không bao giờ được công bố.

Tôi đã kiểm tra sơ đồ trang web xml của tôi, nhưng không có may mắn ở đó. Ngoài ra, trình kiểm tra liên kết không hiển thị bất kỳ liên kết bị hỏng.

Bất cứ ai có kinh nghiệm với SEO Ultimate, những người có thể chỉ cho tôi đi đúng hướng?

cảm ơn.

1
wdypdx22

Kiểm tra URL giới thiệu và tác nhân người dùng. Thông thường những điều này là do robot tìm thấy liên kết đến bản nháp hoặc tình cờ quét trang web của bạn trong khi bạn đang xem trước các bài đăng. Tôi sẽ không lo lắng về điều đó trừ khi đó là một người dùng thực sự đang gặp lỗi.

2
Chris_O