it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể cho phép những người đóng góp ẩn danh được kiểm duyệt đăng lên blog của mình?

Làm cách nào tôi có thể cho phép những người đóng góp ẩn danh được kiểm duyệt đăng lên blog của mình?

6
artlung

Tôi có thể sử dụng các plugin GravityForms hoặc CForms để cho phép điều đó, cả hai có tính năng "biểu mẫu để đăng" tạo ra một bài đăng mới và cho phép quản trị viên kiểm duyệt nó trước khi xuất bản.

3
Amit