it-swarm-vi.com

Có một plugin-log plugin?

Có plugin nào ghi nhật ký sử dụng plugin của tôi trên blog không? (khi tôi tải xuống một plugin mới. Khi tôi kích hoạt/hủy kích hoạt nó và vân vân)?

1
Tal Galili

Tôi đã tìm kiếm khá nhiều, và không tìm thấy một plugin như vậy. Đề xuất tốt nhất tôi có thể thực hiện là sử dụng plugin Trình theo dõi tệp WordPress . Điều này ít nhất sẽ cho bạn biết khi nào một plugin mới được cài đặt. Thực sự, bạn nên sử dụng nó bất kể - đó là một plugin tuyệt vời để sử dụng như một phần của chiến lược bảo mật tổng thể.

1
Travis Northcutt