it-swarm-vi.com

Các đề xuất cho sách/tài nguyên để bắt đầu phát triển wordpress 3 (plugin/chủ đề)

tôi đang tìm kiếm các tài nguyên học tập để bắt đầu với phát triển plugin/chủ đề wordpress 3 (tôi muốn tìm hiểu mới nhất). tôi cũng đã xem Các đề xuất cho một cuốn sách WordPress chuyên sâu?

tôi đang tìm kiếm các khuyến nghị về cuốn sách mà tôi nên nhận được. xem xét tôi đang tìm kiếm một cái gì đó cho wordpress 3

2
Jiew Meng

Tôi có "Phát triển plugin WordPress - Hướng dẫn cho người mới bắt đầu" và tôi thích nó. Đó không phải là "người mới bắt đầu", và quá trình học tập rất suôn sẻ. Thật không may, nó chỉ là WP2.7

1
danhgilmore