it-swarm-vi.com

Plugin chiêu vụ "Liên kết với nhau" của Google Apps?

Tôi có một trang web Google Apps Google được kích hoạt và một tên miền phụ nơi Google Short Links chạy. Tôi đã từng chơi đùa với ý tưởng rút ngắn các liên kết của riêng mình, nhưng tôi chưa thể tìm thấy một plugin WordPress nối vào API các liên kết ngắn để tự động thêm các bài đăng mới khi chúng được xuất bản (và có thể cả các bài đăng cũ) .

Có một plugin tồn tại để làm điều này? Lý tưởng nhất là nó cũng sẽ thêm thẻ <link rel="shortlink"> vào mỗi trang, nhưng tôi có thể mở rộng nó bằng mã từ các plugin khác để làm điều đó. Dĩ nhiên, nó nên lưu trữ liên kết ngắn ở đâu đó trong cơ sở dữ liệu, để các plugin khác có thể truy cập liên kết cho các tác vụ như đăng lên Twitter, Facebook, v.v.

1
dgw

Nếu bạn chưa kết hợp với Google Short Links, một giải pháp nguồn mở khác để thử là YOURLS có plugin WordPress.

3
Daniel Bachhuber