it-swarm-vi.com

Phần mềm bổ trợ

Tôi đang sử dụng Độ tương tự của David Miller; Nó là tốt đẹp, nhưng nó bỏ lỡ một số tính năng.

Tôi muôn:

  • Gán thêm "trọng lượng" cho một số bài đăng cụ thể (chỉ định chúng bằng ID là ok)
  • Gán nhiều "trọng lượng" hơn cho hầu hết các bài đăng gần đây (plugin mà tôi đang sử dụng nó thích các bài đăng cũ hơn nhiều lần dựa trên thẻ/danh mục

Bạn có biết nếu nó tồn tại một plugin với các tính năng này?

5
Drake
6
User