it-swarm-vi.com

Có plugin Wordpress nào để thay đổi trình chỉnh sửa chủ đề không?

Tôi đã duyệt xung quanh một chút, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ plugin nào để thay đổi trình chỉnh sửa chủ đề mặc định. Hiện tại nó là một vùng văn bản không có tô sáng cú pháp. Tôi muốn một cái gì đó ít nhất là làm nổi bật cú pháp. Có tất cả các loại plugin cho trình chỉnh sửa bài đăng, nhưng tôi chưa tìm thấy một trình cắm nào cho trình chỉnh sửa chủ đề.

Nếu vẫn thất bại, tôi sẽ tự làm một cái, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ hỏi ở đây trước khi tôi làm điều đó.

Cảm ơn!

2
Jack Slingerland

@ Jack Slingerland,

Có một vài plugin thực hiện điều này nhưng cái duy nhất tôi đã được cập nhật gần đây là Power Code Editor . Tại một WordCamp Matt gần đây đã đề cập rằng một trình soạn thảo chủ đề mới được xây dựng với thùng rác và các bản sửa đổi nằm trên bản đồ đường đi nhưng tôi không nghe thấy nó được đề cập trong bất kỳ cuộc họp nào của nhà phát triển.

2
Chris_O