it-swarm-vi.com

Joomla Hiệp hội đa ngôn ngữ

Tôi bị bối rối. Tôi có một trang web đa ngôn ngữ Joomla 3. Tôi đã quản lý để liên kết các mục menu và mọi thứ khác, nhưng tôi có một trang có một bài viết và bên dưới bài viết tôi đặt mô-đun Joomla Article Category để hiển thị các tiêu đề bài viết khác từ cùng thể loại trong chế độ Động.

Bên cạnh các liên kết menu, tôi cũng liên kết các danh mục của mình và tất cả các bài viết bằng ba ngôn ngữ để trong một trang khác nơi đặt blog danh mục sau khi nhấp vào bài viết, sau đó bạn có thể thay đổi ngôn ngữ và được chuyển hướng đến trang dịch tương ứng mà không cần menu liên kết đến bài viết.

Vấn đề là khi tôi nhấp vào mục Bài viết mô-đun, nó sẽ mở bài viết của tôi, nhưng sau đó khi tôi nhấp vào cờ ngôn ngữ để thay đổi ngôn ngữ sang tiếng Anh chẳng hạn, nó sẽ chuyển hướng tôi đến trang chủ tiếng Anh.

Tại sao nó lại xảy ra như vậy? Làm thế nào tôi có thể giải quyết vấn đề này mà không tạo các mục menu cho tất cả các bài viết?

7
gag

Tôi có một trang web rất giống với trang web của bạn, nhưng chỉ có 2 ngôn ngữ và hiệp hội này hoạt động với tôi, chỉ cần đảm bảo rằng bạn đã thực hiện các bước sau: - Danh mục liên kết (bạn đã đề cập) - các bài viết liên quan (bạn đã có đã đề cập) - đặt ngôn ngữ cho mỗi bài viết (buồn cười nhưng tôi không làm như vậy) - thiết lập menu cho các blog danh mục (nếu bạn không muốn hiển thị chúng trên menu chính sau đó trong menu ẩn) - đặt ngôn ngữ cho mỗi mục menu - liên kết các mục menu là tốt. - đặt ngôn ngữ tại mô-đun hiển thị các bài viết

Nếu mọi thứ được thiết lập và vẫn không hoạt động, đó có thể là một lỗi trong j Joomla.

4
Eva Farkasne