it-swarm-vi.com

Cách chính xác để xác minh xem người dùng đã đăng nhập có phải là siêu người dùng không

Như câu hỏi của tôi ngụ ý những gì tôi muốn, tôi đã sử dụng google để tìm kiếm trên web để có câu trả lời chính xác mặc dù đơn giản về cách xác minh xem người dùng đăng nhập hiện tại có phải là siêu người dùng hay không trong cả hai phiên bản j Joomla 2.5 và 3. Tôi tìm thấy các mã này -

$ user = JFactory :: getUser ();
[.__.] $ isroot = $ user-> get ('isRoot');

nếu $ isroot là 1 thì người dùng là siêu người dùng. Có thích hợp và lỗi miễn phí tất cả các cách ??

3
dev-m

Điều đó sẽ hoạt động nếu isRoot đã được đặt. Nhưng, nó yêu cầu một cuộc gọi đến JUser::authorise() đã được hoàn thành trước. Đoạn mã này sẽ hoạt động mọi lúc:

$ user = JFactory :: getUser ();

$ isroot = $ user-> ủy quyền ('core.admin');

7
Michael