it-swarm-vi.com

Làm cách nào để người khác xem ảnh tôi đã tải lên Photobucket?

Tôi đã tạo một album và tải một tải ảnh lên Photobucket, nhưng khi tôi gửi liên kết tới bạn bè thì tất cả những gì họ thấy là một màn hình đăng nhập.

Tôi đã tìm kiếm nhưng tôi không thể tìm thấy tùy chọn để hiển thị công khai album.

Tôi không muốn công khai tất cả các hình ảnh, chỉ là những hình ảnh trong một album cụ thể.

Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể giới hạn người xem ở một vài người - điều này có khả thi không?

4
ChrisF

Bạn cần thay đổi trạng thái tài khoản chính của mình thành công khai, sau đó đặt các album riêng lẻ thành riêng tư. Dưới đây là chi tiết khác từ trợ giúp về Photobucket :

Bạn có thể chỉnh sửa cài đặt bảo mật album của mình trên trang Tất cả Album. Trạng thái tài khoản chính của bạn phải được đặt thành Công khai trước khi bạn có thể thay đổi cài đặt quyền riêng tư của từng album. Xem Thay đổi cài đặt bảo mật tài khoản của bạn để được hướng dẫn. Nếu tài khoản của bạn ở chế độ công khai, bạn có thể thay đổi trạng thái của từng album riêng lẻ, ở cấp độ đầu tiên, trong tài khoản của bạn.

Đăng nhập vào tài khoản Photobucket của bạn. Nhấp vào Tất cả Album trong menu phụ. Một danh sách tất cả các album của bạn hiển thị. Di chuột qua album có quyền riêng tư mà bạn muốn chỉnh sửa. Nhấp vào liên kết chỉnh sửa. Cửa sổ bật lên Chỉnh sửa Album. Kiểm tra xem Chọn album là công khai hay riêng tư. Ghi chú:

Chỉ các album ở cấp độ đầu tiên có thể được đặt thành công khai hoặc riêng tư. Album ở cấp thứ hai, thứ ba, v.v ... kế thừa cài đặt quyền riêng tư của album cấp một trong đó chúng tồn tại. Nếu bạn đặt một album riêng tư, bạn có thể thêm mật khẩu của khách. Để kiểm tra quyền truy cập của khách, bạn phải đăng xuất khỏi tài khoản Photobucket của mình. Đảm bảo mọi mật khẩu khách bạn gán khác với mật khẩu quản trị chính của bạn. Nếu bạn làm cho chúng giống nhau hoặc tương tự, cơ hội đăng nhập vào tài khoản của bạn với tư cách là khách hoặc ai đó đoán mật khẩu chính của bạn có nhiều khả năng. Khi bạn gán mật khẩu này, hãy sử dụng kết hợp các chữ cái và số để tăng cường bảo mật. Mật khẩu phân biệt chữ hoa chữ thường, do đó, sự kết hợp của chữ in hoa và chữ thường cũng tốt. Nhấp vào để lưu. Nếu bạn không nhấp vào Lưu, các thay đổi của bạn sẽ bị loại bỏ.

5
Ken Pespisa