it-swarm-vi.com

Làm cách nào để giữ thư mục Ảnh của tôi được đồng bộ hóa với SmugMug?

Làm cách nào tôi có thể giữ thư mục My Pictures được đồng bộ hóa với tài khoản SmugMug của tôi?

Lý tưởng nhất, tôi muốn các thư mục mới được thêm vào My Pictures sẽ được tự động thêm và chỉnh sửa tự động tải lên. Tuy nhiên, tôi cũng muốn có khả năng xóa một thư mục khỏi My Pictures mà không xóa album tương ứng khỏi SmugMug.

Tuy nhiên, tôi nhận ra điều này có thể là một chút đòi hỏi. Nếu vậy, công cụ đồng bộ hóa nào có sẵn và khả năng của chúng là gì?

1
fmark

Nó không thực sự đồng bộ hóa, nhưng bạn có thể sử dụng Picasa để tải lên thư mục tệp lên SmugMug bằng cách sử dụng plugin Picasa cho SmugMug ... Thật không may, Picasa = sẽ chỉ đồng bộ hóa với PicasaWeb theo như tôi biết.

Đã có một sốthảo luận về việc tích hợp SmugMug với MS Sync Framework/SyncToy vài năm trước, nhưng tất cả dường như đã im lặng.

1
x3ja